Švyturio-Kauno Krepšinio Lyga
Varle.lt Sport Turas Adrelsta Vilterra Vilterra
 
© 2010 Kauno tinklinio mėgėjų lyga
Visos teisės saugomos.
Sukūrė: Netas

Nuostatai » Paplūdimio Vasaros lyga 2018

 KAUNO TINKLINIO MĖGĖJŲ VASAROS LYGOS
II-ŲJŲ PAPLŪDIMIO TINKLINIO PIRMENYBIŲ

N U O S T A T A I

2018 METAI

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1. Populiarinti tinklinį ir aktyvų laisvalaikio praleidimo būdą vasaros metu Lietuvos tinklinio mėgėjų tarpe;
2. Nušviesti pirmenybių eigą internete ir pateikti įvykusių rungtynių rezultatus;
3. Išaiškinti stipriausias 2018-ųjų metų Kauno tinklinio mėgėjų Vasaros lygos paplūdimio tinklinio pirmenybių komandas;

II. VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS

1. Pirmenybes vykdo Kauno tinklinio mėgėjų lyga kartu su VŠĮ Įmonių sporto lygos administracija, "Vasaros - Vyrų" lygos vyr. teisėjas Regimantas Jagentavičius (tel. +37067364341);
2. Pirmenybės vykdomos 2018m. birželio-rugpjūčio mėnesiais paplūdimio tinklinio aikštelėse;
3. „Vasaros - Vyrų“ lygos pirmenybėse žaidžiama su "MIKASA" kamuoliais.

III. DALYVIAI

1. Pirmenybėse gali dalyvauti komandos sudarytos iš:
a) vyras-vyras;
b) mergina-mergina;
c) MIX;
2. Komandos sudėtyje gali žaisti vienas(-a) žaidėjas (-a) be jokių meistriškumo apribojimų;

IV. KOMANDŲ REGISTRACIJA

1. Komandos turi registruotis kiekvienam etapui atskirai;
2. Etapų datos bus paskelbtos lygos puslapyje ktml.lt;
3. Registruojantis iš anksto prieš kiekvieną etapą paraiškos turi būti išsiųstos elektroniniais pašto adresu  info@ktml.lt. Registracija prasideda nuo 2018 metų gegužės 30 dienos. Taip pat galima registruoti ir etapo dieną varžybų vietoje.

V. REIKALAVIMAI KOMANDOMS

1. Prieš kiekvienas etapą komandos žaidėjai esant reikalui privalo turėti su savimi asmens dokumentą, įrodantį asmens tapatybę;
2. Kiekvienas komandos žaidėjas privalo pasirašyti komandos paraiškos priede „Žaidėjų sveikatos tinkamos būklės patvirtinimas dalyvauti tinklinio varžybose“. Žaidėjas, pasirašydamas nurodytame priede patvirtina ir garantuoja, kad jo sveikatos būklė yra tinkama dalyvauti tinklinio varžybose, žaidėjas dėjo pakankamas ir protingas pastangas, kad jo sveikatos būklė būtų patikrinta kompetentingų specialistų ir patvirtinta kompetentingų specialistų išvada, žaidėjo sveikatos būklė bus tinkama visą laikotarpį, kol jis dalyvauja lygos organizuojamose varžybose, žaidėjas, esant reikalui, reguliariai tikrinsis savo būklę, o jei paaiškės ar kils bent mažiausių abejonių, kad žaidėjas negali dalyvauti lygos organizuojamose varžybose, pats, savo iniciatyva nutrauks dalyvavimą lygos organizuojamose varžybose. Jei žaidėjo pareiškimai ir garantijos yra ar taps neteisingi, žaidėjas, sąmoningai ar dėl neatsargumo tikrindamasis sveikatos būklę nuslėps bet kokias aplinkybes, galinčias lemti žaidėjui neigiamas pasekmes ar dėl kurių žaidėjas nebūtų gavęs kompetentingų specialistų sprendimo dalyvauti varžybose, žaidėjas, pasirašydamas komandos paraiškos priede „Žaidėjų sveikatos tinkamos būklės patvirtinimas dalyvauti tinklinio varžybose“, patvirtina, kad pats savo valia prisiima visas galimas neigiamas pasekmes.
3. Komandos vadovas ar kitas komandos paraišką teikiantis asmuo užtikrina, kad visi paraiškoje nurodyti komandos žaidėjai yra pasirašę komandos paraiškos priedą „Žaidėjų sveikatos tinkamos būklės patvirtinimas dalyvauti tinklinio varžybose“, Nurodytą priedą su komandos žaidėjų parašais komandos vadovas ar kitas komandos paraišką teikiantis asmuo privalo saugoti neribotą laiką ir esant lygos prašymui nedelsiant pateikti paraiškos priedo patvirtintą kopiją.
4. Lyga neatsakinga už žaidėjų sveikatos būklę ir galimus jos sutrikimus varžybų metu.

VI. ŽAIDĖJAI

1. Komandos paraiškoje galima registruoti 2 žaidėjus;

VII. VARŽYBŲ VYKDYMO SĄLYGOS

1. Pirmenybės bus vykdomos etapais;
2. Etapų skaičius paaiškės po arba prieš pirmąjį etapą;
3. Atskirų etapų sistema paaiškės rungtynių dieną paaiškėjus komandų skaičiui;
4. Etapų metu bus išsiaiškinta komandų užimta vieta nuo pirmos iki paskutinės, ir pagal tai bus paskiriami taškai komandoms. pvz jei etape dalyvauja 8 komandos tai nugalėtojai gauna 8 taškus, II vieta 7 taškus ir t.t. o paskutinė vieta gauna 1 įskaitinį tašką;
5. Pasibaigus pogrupio varžyboms, turnyrinėje lentelėje dvejoms ar daugiau komandų, surinkusioms vienodą taškų skaičių, pirmenybė teikiama komandai, turinčiai geresnį laimėtų - pralaimėtų setų santykį tarp visų pogrupio komandų. Jei šis santykis vienodas, vietos nustatomos pagal laimėtų - pralaimėtų taškų santykį tarp visų komandų;

Finalinis etapas

6. Finaliniame etape dalyvaus tos komandos kurios surinks didžiausią taškų skaičių. Finalinių komandų skaičius bus paskelbtas vėliau.

VIII. DRAUSMINĖS NUOBAUDOS IR PROTESTAI

1. Organizatoriams, gavus skundą dėl komandos nusižengimų, agresyvaus elgesio varžovų atžvilgiu, gali būti panaudojamos griežtos sankcijos, skiriant pinigines nuobaudas iki 100 eurų. Įvykus dar rimtesniems nusižengimams bus svarstoma aplamai apie tokios komandos tolimesnį dalyvavimą pirmenybėse.
2. Pasibaigus rungtynėms, protestuojančios komandos kapitonas nedelsiant turi pranešti rungtynių vyr. teisėjui, kad jo komanda protestuoja rungtynių rezultatą;
3. Protestas pateikiamas iškarto pasibaigus rungtynėms kartu su 50 eurų užstatu;
4. Protestą rašo komandos vadovas (treneris), nurodytas paraiškoje, išdėstant aplinkybes, dėl kurių skundžiamasi ir su kuriomis nesutinkama. Kito asmens pasirašyti protestai nepriimami ir nesvarstomi;
5. Patenkinus protestą užstatas gražinamas, o jei sprendimas nekeičiamas ir rezultatas paliekamas toks pat, pinigai negražinami;
6. Dėl teisėjavimo protestas priimamas tik pateikus vaizdinę filmuotą medžiagą;
7. Pirmenybių organizatoriai protestą privalo svarstyti ir sprendimą priimti ne vėliau kaip per 3 paras nuo įteikimo pradžios;
8. Pirmenybių organizatorių sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.

IX. APDOVANOJIMAI

1. Komandas prizininkes bus apdovanotos taurėmis, medaliais ir pagal galimybes rėmėjų įsteigtais prizais;

X. STARTINIS MOKESTIS

1. Kiekvienas komandos žaidėjas prieš kiekvieną turą privalo susimokėti po 10 eurų;