Švyturio-Kauno Krepšinio Lyga
Varle.lt Sport Turas Adrelsta Vilterra Vilterra
 
© 2010 Kauno tinklinio mėgėjų lyga
Visos teisės saugomos.
Sukūrė: Netas

Nuostatai » Paplūdimio "Vasaros - Dailioji" lyga 2016

KAUNO TINKLINIO MĖGĖJŲ „VASAROS - DAILIOSIOS“ LYGOS
I-ŲJŲ PAPLŪDIMIO TINKLINIO PIRMENYBIŲ

N U O S T A T A I

2016 METAI

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1. Populiarinti tinklinį ir aktyvų laisvalaikio praleidimo būdą vasaros metu Lietuvos tinklinio mėgėjų tarpe;
2. Nušviesti pirmenybių eigą internete ir pateikti įvykusių rungtynių rezultatus;
3. Išaiškinti stipriausias 2016-ųjų metų Kauno tinklinio mėgėjų „Vasaros - Dailiosios“ lygos paplūdimio tinklinio pirmenybių komandas;

II. VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS

1. Pirmenybes vykdo Kauno tinklinio mėgėjų lyga kartu su VŠĮ Įmonių sporto lygos administracija, "Vasaros - Dailiosios" lygos vyr. teisėjas Gilbertas Kerpė (tel. +37062874383);
2. Pirmenybės vykdomos 2016m. birželio-rugpjūčio mėnesiais paplūdimio tinklinio aikštelėse;
3. „Vasaros - Dailiosios“ lygos pirmenybėse žaidžiama su "MIKASA" kamuoliais.

III. DALYVĖS

1. Pirmenybėse gali dalyvauti neprofesionalios merginų (moterų) dvejetų komandos;
2. Komandoje gali žaisti tik viena tinklininkė, dalyvavusi 2015/2016 metų sezono Baltijos lygos tinklinio čempionate.
4. Žaidėjoms, gimusioms 2001 metais ir vėliau, meistriškumo apribojimai netaikomi;

IV. KOMANDŲ REGISTRACIJA

Komandos paraiškoje turi būti šie duomenys:
1. Komandos pavadinimas;
2. Žaidėjų vardai ir pavardės;
3. Pilnos gimimo datos (metai-mėnuo-diena);
4. Ūgiai (xxx cm);
5. Svoriai (xxx kg);
6. Skaitmeninės foto, ne mažiau 300 taškų dydžio viena kryptimi (0,1 Mpix), JPEG (JPG) formate, failą įvardinant vardu ir pavarde;
7. Nurodyti vietą ir laiką, kurioje paplūdimio aikštelėje treniruojamasi ir planuojama rungtyniauti pirmenybėse;
8. Komandos pasiekti titulai ir trumpas komandos apibūdinimas;
9. Komandos narių kontaktinius telefonus bei e-mail‘us;

Paraiškos turi būti išsiųstos elektroniniais pašto adresais tinklinas@gmail.com ir info@ktml.lt. Registracija prasideda nuo 2016 metų gegužės 1 dienos ir tęsis iki gegužės 31 dienos. Organizatoriai pasilieka teisę pratęsti registraciją arba ją sustabdyti anksčiau laiko surinkus numatytą komandų-dalyvių skaičių.

V. REIKALAVIMAI KOMANDOMS

1. Komandos pageidautina bent kartą savaitėje turėti savo laiką (1 val.) paplūdimio aikštelėje;
2. Paplūdimio aikštelė turi būti paruošta žaisti tinklinio rungtynes;
3. Komanda, neturinti savo laiko paplūdimio aikštelėje, žaidžia varžovų aikštelėje. Jei abi komandos neturi paplūdimio aikštelėse savo laiko, jos žaidžia organizatorių paskirtoje aikštelėje ir esant reikalui moka per pusę už nuomą (arba mokėti nereikės);
4. Pageidautina, kad komandos žaidėjos rungtynių metu vilkėtų vienodomis sportinėmis aprangomis;
5. Prieš kiekvienas rungtynes komandos žaidėjos esant reikalui privalo turėti su savimi asmens dokumentą, įrodantį asmens tapatybę;
6. Komanda - šeimininkė privalo:
6.1 Rungtynėms aikštelėje ištempti tinklą su antenomis;
6.2 Paruošti juostas, žyminčias aikštelės ribas;
6.3 Turėti sukomplektuotą vaistinėlę ir rungtynių metu užtikrinti minimalų medicininį aptarnavimą;
7. Kiekviena komandos žaidėja privalo pasirašyti komandos paraiškos priede „Žaidėjų sveikatos tinkamos būklės patvirtinimas dalyvauti tinklinio varžybose“. Žaidėja, pasirašydama nurodytame priede patvirtina ir garantuoja, kad jos sveikatos būklė yra tinkama dalyvauti tinklinio varžybose, žaidėja dėjo pakankamas ir protingas pastangas, kad jos sveikatos būklė būtų patikrinta kompetentingų specialistų ir patvirtinta kompetentingų specialistų išvada, žaidėjos sveikatos būklė bus tinkama visą laikotarpį, kol ji dalyvauja lygos organizuojamose varžybose, žaidėja, esant reikalui, reguliariai tikrinsis savo būklę, o jei paaiškės ar kils bent mažiausių abejonių, kad žaidėja negali dalyvauti lygos organizuojamose varžybose, pati, savo iniciatyva nutrauks dalyvavimą lygos organizuojamose varžybose. Jei žaidėjos pareiškimai ir garantijos yra ar taps neteisingi, žaidėja, sąmoningai ar dėl neatsargumo tikrindamasi sveikatos būklę nuslėps bet kokias aplinkybes, galinčias lemti žaidėjai neigiamas pasekmes ar dėl kurių žaidėja nebūtų gavusi kompetentingų specialistų sprendimo dalyvauti varžybose, žaidėja, pasirašydama komandos paraiškos priede „Žaidėjų sveikatos tinkamos būklės patvirtinimas dalyvauti tinklinio varžybose“, patvirtina, kad pati savo valia prisiima visas galimas neigiamas pasekmes.
8. Komandos vadovas ar kitas komandos paraišką teikiantis asmuo užtikrina, kad visi paraiškoje nurodytos komandos žaidėjos yra pasirašiusios komandos paraiškos priedą „Žaidėjų sveikatos tinkamos būklės patvirtinimas dalyvauti tinklinio varžybose“, Nurodytą priedą su komandos žaidėjų parašais komandos vadovas ar kitas komandos paraišką teikiantis asmuo privalo saugoti neribotą laiką ir esant lygos prašymui nedelsiant pateikti paraiškos priedo patvirtintą kopiją.
9. Lyga neatsakinga už žaidėjų sveikatos būklę ir galimus jos sutrikimus varžybų metu.

VI. ŽAIDĖJOS

1. Komandos paraiškoje galima registruoti 2 žaidėjas;
3. Prasidėjus pirmenybėms, vieną žaidėją galima keisti kitų, jei buvo gauta trauma ir pateikta apie tai patvirtinanti gydymo įstaigos pažyma, arba dėl kitos rimtos priežasties;
4. Keisti komandos žaidėją kita galima iki tol, kol nauja žaidėja spės sužaisti tinkamą rungtynių skaičių, kuris paaiškės pasibaigus registracijai;
5. Visus kitus argumentuotus prašymus dėl žaidėjos keitimo kitu, svarsto pirmenybių organizatoriai;

VII. VARŽYBŲ VYKDYMO SĄLYGOS

Pirmas etapas

1. Burtų keliu komandos suskirstomos į pogrupius ir žaidžia du ratus;
2. Pogrupio varžybų etape, komandos susitaria su varžovais dėl rungtynių datos, laiko ir vietos, bei sužaidus praneša organizatoriams rezultatą kartu su taškais setuose;
3. Taškai bus skaičiuojami taip: už laimėjimą skiriami 2 taškai, už pralaimėjimą 1 taškas, už neatvykima į rungtynes 0 taškų;
4. Komandoms bus paskirtas laiko tarpas, per kurį turės būti sužaisti visi pogrupio susitikimai;
5. Pasibaigus pogrupio varžyboms, turnyrinėje lentelėje dvejoms ar daugiau komandų, surinkusioms vienodą taškų skaičių, pirmenybė teikiama komandai, turinčiai geresnį laimėtų - pralaimėtų setų santykį tarp visų pogrupio komandų. Jei šis santykis vienodas, vietos nustatomos pagal laimėtų - pralaimėtų taškų santykį tarp visų komandų;

Atkrintamosios varžybos

6. Atkrintamosios varžybos vyks pasibaigus pogrupio varžybų etapui, paskirtą dieną organizatorių parinktose aikštelėse;
7. Atkrintamosios varžybos vyks vieno arba dviejų minusų sistema (priklauso nuo dalyvių skaičiaus);
8. Į atkrintamąsias varžybas pateks visos, arba priklausomai nuo dalyvių skaičiaus, geriausios pogrupių komandos;
9. Atkrintamosios varžybos vyks jas prižiūrint ir teisėjaujant turnyro organizatoriams, pagal galimybes bus vedama statistika;
10. Galutinė atkrintamųjų varžybų sistema paaiškės pasibaigus registracijai.

VIII. DRAUSMINĖS NUOBAUDOS IR PROTESTAI

1. Komandai neatvykus į rungtynes ir apie tai iš anksto nepranešus organizatoriams įskaitomas techninis pralaimėjimas 0:2 ir skiriama 15 eurų bauda, kurią privaloma susimokėti iki sekančių rungtynių. To nepadarius komanda žaisti negali. Neatvykus į rungtynes antrą kartą komanda šalinama iš pirmenybių;
3. Visus mokesčius reikia atlikti pavedimu pagal apačioje nuostatų nurodytus įmonės rekvizitus ir sąskaitą, įmokos vietoje įrašant mokėtojo vardą ir pavardę;
4. Visi nesumokėti baudos mokesčiai persikelia į kitą „Vasaros“ lygos sezoną;
5. Organizatoriams, gavus skundą dėl komandos nusižengimų, agresyvaus elgesio varžovų atžvilgiu, gali būti panaudojamos griežtos sankcijos, skiriant pinigines nuobaudas iki 100 eurų. Įvykus dar rimtesniems nusižengimams bus svarstoma aplamai apie tokios komandos tolimesnį dalyvavimą pirmenybėse. Diskvalifikavus komandą startinis mokestis negrąžinamas.
6. Pasibaigus rungtynėms, protestuojančios komandos kapitonas nedelsiant turi pranešti rungtynių vyr. teisėjui, kad jo komanda protestuoja rungtynių rezultatą;
7. Protestas pateikiamas iškarto pasibaigus rungtynėms kartu su 50 eurų užstatu;
8. Protestą rašo komandos vadovas (treneris), nurodytas paraiškoje, išdėstant aplinkybes, dėl kurių skundžiamasi ir su kuriomis nesutinkama. Kito asmens pasirašyti protestai nepriimami ir nesvarstomi;
9. Patenkinus protestą užstatas gražinamas, o jei sprendimas nekeičiamas ir rezultatas paliekamas toks pat, pinigai negražinami;
10. Dėl teisėjavimo protestas priimamas tik pateikus vaizdinę filmuotą medžiagą;
11. Pirmenybių organizatoriai protestą privalo svarstyti ir sprendimą priimti ne vėliau kaip per 3 paras nuo įteikimo pradžios;
12. Pirmenybių organizatorių sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.

IX. APDOVANOJIMAI

1. Komandas prizininkes bus apdovanotos taurėmis, medaliais ir pagal galimybes rėmėjų įsteigtais prizais;

X. STARTINIS MOKESTIS

1. Komandos iki registracijos pabaigos privalo susimokėti 50 eurų pirmenybių startinį mokestį;
2. Komandos, namų rungtynes žaidžiančios ne Kauno mieste (Babtai, Rukla, Jonava, Vilkija, Prienai, Birštonas, Žiežmariai, Veiveriai, Kaišiadorys ar kt.) papildomai prieš kiekvienas rungtynes personalui turi sumokėti po 12-15 eurų (darbuotojų kelionės išlaidoms) priklausomai kokiu atstumu nuo Kauno yra nutolusi paplūdimio aikštelė.

XI. "VASAROS - DAILIOSIOS" LYGOS TINKLINIO TAISYKLIŲ INTERPRETACIJOS

1. Varžybų pirmas etapas vykdomas pagal oficialias FIVB paplūdimio tinklinio taisykles, tačiau galimi antri perdavimai iš viršaus kaip salės tinklinyje.
2. Atkrintamosios varžybos vykdomas pagal oficialias FIVB paplūdimio tinklinio taisykles.