Švyturio-Kauno Krepšinio Lyga
Varle.lt Sport Turas Adrelsta Vilterra Vilterra
 
© 2010 Kauno tinklinio mėgėjų lyga
Visos teisės saugomos.
Sukūrė: Netas

Nuostatai » NSTL merginų lyga

NACIONALINĖS STUDENTŲ TINKLINIO LYGOS
2023/2024 METŲ ČEMPIONATO

N U O S T A T A I

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Išaiškinti Nacionalinės studentų tinklinio lygos (toliau NSTL) merginų ir vaikinų aukštųjų mokyklų tinklinio stipriausias komandas.
 2. Išaiškinti stipriausias Lietuvos merginų ir vaikinų komandas tarp universitetų, kurios pretenduoja dalyvauti Europos ir Pasaulio universitetų žaidynėse/universiadose.
 3. Populiarinti tinklinio sporto šaką Lietuvos universitetų/kolegijų tarpe.
 4. Tobulinti studentų – žaidėjų meistriškumą.

II. VADOVAVIMAS ČEMPIONATUI

 1. NSTL čempionatą organizuoja NSTL valdyba, vykdo Kauno tinklinio mėgėjų lyga (toliau KTML).
 2. NSTL čempionatas vykdomas pagal FIVB taisykles. Žaidžiama „MOLTEN V5M5000“ firmos gamybos kamuoliais.

III. ČEMPIONATO DALYVIAI

 1. NSTL 2023/2024 metų čempionate gali dalyvauti Lietuvos universitetų (narių) komandos ir kolegijų komandos, kurias sudaro šiuose universitetuose/kolegijose besimokantys dieninio, vakarinio, neakivaizdinio skyriaus studentai (bakalaurai, magistrantai, doktorantai) arba studentai, esantys akademinėse atostogose, vienerius metus (kalendorinius) po universiteto/kolegijos baigimo, ir turintys tai patvirtinančius dokumentus, taip pat laisvieji klausytojai turintys tai patvirtinančius dokumentus bei du moksleiviai kiekvienoje universiteto/kolegijos komandoje, bet ne jaunesni nei II-os gimnazijinės klasės ir turintys tai patvirtinančius dokumentus. Vienu metu aikštelėje gali žaisti abu užregistruoti komandos paraiškoje moksleiviai.
 2. NSTL čempionate žaidžia komandos pateikusios paraiškas iki numatytos nuostatose dienos.
 3. Pasibaigus 2023/2024 metų čempionatui, esant reikalui, gali būti sprendžiamas klausimas dėl naujų komandų priėmimo ar pašalinimo.

IV. KOMANDŲ REGISTRACIJA

 1. Komandų registracija vyksta iki š. m. lapkričio mėn. 12 d. pateikiant valdybai:
 2. Oficialią komandos paraišką– paraišką pagal pridedamą nustatytos formos pavyzdį (priedas Nr. 1);
 3. Oficialią komandos žaidėjų vardinę paraišką– paraišką pagal pridedamą nustatytos formos pavyzdį (priedas Nr. 2);
 4. Kiekvieno žaidėjo studento pažymėjimą (studento bilietą), arba juos atitinkantį dokumentą, baigusiems diplomo nuorašą (kopiją), laisvieji klausytojai pateikia universiteto/kolegijos pažymą patvirtinanti jo statusą mokymosi įstaigoje ir šiuos dokumentus pateikti skubos tvarka NSTL paprašius.
 5. Komandos ir žaidėjų nuotraukas kompiuterinėje laikmenoje. Nuotraukos turi būti užvadintos komandos pavadinimu,  jei tai  žaidėjų nuotraukos, tai vardu bei pavarde.
 6. Komanda, norinti dalyvauti čempionate privalo sumokėti į NSTL sąskaitą dalyvio  mokestį 900 eur. ir pateikti finansinį dokumentą, patvirtinantį čempionate dalyvaujančios komandos mokesčio sumokėjimą, arba garantinį laišką, kad jis bus sumokėtas vėliau.
 7. Paraiškos gali būti tikslinamos:
    7.1 Vaikinų grupėje tarp pirmojo ir antrojo varžybų ratų;
    7.2 Merginų grupėje iki 2024m. sausio 14d.

V. VARŽYBŲ VYKDYMO SISTEMA

     1. Vaikinų ir merginų grupėse varžybos bus vykdomos trim etapais: Atrankinis, atkrintamasis ir finalinis.

Vaikinų grupė

Atrankinis etapas

     2. Atrankiniame etape visos komandos sužaidžia pogrupyje du ratus, vienas rungtynes išvykoje kitas namuose. 
     3. Taškai bus skaičiuojami taip: laimėjimas rezultatu 3:0 arba 3:1 – 3 taškai, laimėjimas rezultatu 3:2 – 2 taškai, pralaimėjimas rezultatu 3:2 – 1 taškas, pralaimėjimas rezultatu 3:0 arba 3:1 – 0 taškų;
     4. Pasibaigus pogrupio varžyboms, turnyrinėje lentelėje dviems ar daugiau komandų, surinkusioms vienodą taškų skaičių, pirmenybė teikiama komandai, turinčiai geresnį laimėtų – pralaimėtų setų santykį tarp visų komandų. Jei šis santykis vienodas, vietos nustatomos pagal laimėtų – pralaimėtų taškų santykį tarp visų komandų;

Atkrintamasis etapas

     5. Į atkrintamąjį etapą patenka 1-4 vietas užėmusios komandos. Pusfinaliuose bus žaidžiama serija iš dviejų rungtynių, pirmąsias žaidžiant žemesnę vietą užėmusios komandos salėje, o antrąsias- aukštesnę vietą užėmusios komandos salėje. Esant vienodam setų santykiui, žaidžiamas auksinis setas iki 15 taškų iškarto po antrųjų atkrintamųjų rungtynių.
     6. Komandos žais tokia sistema:
     ((1vt.-4vt.)-(2vt.-3vt.))

Finalinis etapas

     7. Finaliniame ketverte – Mažąjame ir Didžiąjame finaluose bus žaidžiama iš vienų rungtynių organizatorių paskirtoje salėje.
     8. Čempionato vykdytojas pasilieka teisę savo nuožiūra koreguoti varžybų sistemą bei rungtynių tvarkaraštį apie tai iš anksto įspėjus komandas.

Merginų grupė

Atrankinis etapas

     9. Komandos pogrupyje sužais vieną ratą. Ištraukus tvarkaraščio burtus komandos pusę rungtynių (3) sužais namuose ir kitą pusę rungtynių (3) išvykoje.
     10. Taškai bus skaičiuojami taip: laimėjimas rezultatu 3:0 arba 3:1 – 3 taškai, laimėjimas rezultatu 3:2 – 2 taškai, pralaimėjimas rezultatu 3:2 – 1 taškas, pralaimėjimas rezultatu 3:0 arba 3:1 – 0 taškų;
     11. Pasibaigus pogrupio varžyboms, turnyrinėje lentelėje dviems ar daugiau komandų, surinkusioms vienodą taškų skaičių, pirmenybė teikiama komandai, turinčiai geresnį laimėtų – pralaimėtų setų santykį tarp visų komandų. Jei šis santykis vienodas, vietos nustatomos pagal     laimėtų – pralaimėtų taškų santykį tarp visų komandų;

Atkrintamasis etapas

     12. Į atkrintamąjį etapą patenka 1-6 vietas savo pogrupiuose užėmusios komandos. 7-ąją vietą užėmusi komanda iškrenta iš tolimesnių varžybų.
     13. Ketvirtfinaliuose ir pusfinaliuose bus žaidžiama serija iš dviejų rungtynių, pirmąsias žaidžiant žemesnę vietą užėmusios komandos salėje, o antrąsias- aukštesnę vietą užėmusios komandos salėje. Esant vienodam setų santykiui, žaidžiamas auksinis setas iki 15 taškų iškarto   po antrųjų atkrintamųjų rungtynių.

     14. Komandos žais tokia sistema:
     ((1vt.- (4vt.-5vt.))--((3vt.-6vt.)-2vt.))

Finalinis etapas

     15. Finaliniame ketverte – Mažąjame ir Didžiąjame finaluose bus žaidžiama iš vienų rungtynių organizatorių paskirtoje salėje.
     16. Čempionato vykdytojas pasilieka teisę savo nuožiūra koreguoti varžybų sistemą bei rungtynių tvarkaraštį apie tai iš anksto įspėjus komandas.

VI. VARŽYBŲ LAIKAS

 1. NSTL 2023/2024 metų čempionato visos rungtynės, išskyrus finalines, vyksta NSTL nustatytomis dienomis, pagal NSTL sudarytą varžybų tvarkaraštį universitetų/kolegijų sporto salėse, varžybų pradžios laikas nuo 17:00val., bet ne vėliau kaip 21:00val. Komandos dalyvės vadovaujasi NSTL sudarytu varžybų tvarkaraščiu. Tik išimtinais atvejais, nutarus NSTL valdybai, varžybų diena ir laikas gali būti pakeisti.

VII. RUNGTYNIŲ TEISĖJAI IR KLUBŲ ATSTOVAI

 1. KTML kiekvienoms Vilniaus ir Kauno pogrupių varžybų rungtynėms paskiria po vieną kvalifikuotą aikštės teisėją ir sekretoriato darbuotoją.
 2. KTML kiekvienoms atkrintamųjų, pusfinalio ir finalo rungtynėms paskiria po du aikštės teisėjus, kuris vienas iš jų yra vyresnysis ir sekretoriato darbuotoją.
 3. Rungtynių teisėjai vadovauja rungtynėms sutinkamai FIVB oficialioms tinklinio taisyklėms ir šiais nuostatais.
 4. Teisėjas, turi teisę patikrinti asmenų, esančių komandos suolo zonoje tapatybę. Asmenys neturintis NSTL valdybos raštiško patvirtinimo apie žaidėjo registraciją, privalo palikti suolo zoną.
 5. Kiekvienoms rungtynėms komanda aikštelės šeimininkė privalo:
  5.1. Rungtynėms salėje turėti sukomplektuotą vaistinėlę ir rungtynių metu užtikrinti minimalų medicininį aptarnavimą arba savo nuožiūra paskirti medicinos personalą už kurį atsiskaito komanda šeimininkė. 
  5.2. Paruošti darbo vietą sekretoriato darbuotojui. 
  5.3. Paskirti atstovą, kuris rūpinasi technine įranga ir tvarka sporto salėje, sutinka ir išleidžia rungtynių teisėjus. Prieš rungtynes, ne mažiau nei 20 min. komandos atstovas privalo prisistatyti rungtynių sekretorei paraišką patvirtintą NSTL.
 6. Nesportiškas ir netinkamas elgesys yra draudžiamas. Nesportišku ir netinkamu elgesiu laikomas elgesys iki varžybų, varžybų metu, po varžybų, renginių metu ar bet kuriuo kitu laiku ir bet kurioje kitoje vietoje, jei tokie veiksmai yra nukreipti į bet kurį varžybų dalyvį ar oficialų varžybų asmenį. Dėl sankcijų taikymo asmeniui ar sporto centrui sprendimą priima NSTL valdyba.

VIII. ATSAKOMYBĖ DĖL SVEIKATOS

      1. Kiekvienas komandos žaidėjas privalo pasirašyti komandos paraiškos priede Nr.3 „Žaidėjų sveikatos tinkamos būklės patvirtinimas dalyvauti tinklinio varžybose“. Žaidėjas, pasirašydamas nurodytame priede patvirtina ir garantuoja, kad jo sveikatos būklė yra tinkama dalyvauti tinklinio varžybose, žaidėjas dėjo pakankamas ir protingas pastangas,kad jo sveikatos būklė būtų patikrinta kompetentingų specialistų ir patvirtinta kompetentingų specialistų išvada, žaidėjo sveikatos būklė bus tinkama visą laikotarpį, kol jis dalyvauja lygos organizuojamose varžybose, žaidėjas, esant reikalui, reguliariai tikrinsis savo būklę, o jei paaiškės ar kils bent mažiausių abejonių, kad žaidėjas negali dalyvauti lygos organizuojamose varžybose, pats, savo iniciatyva nutrauks dalyvavimą lygos organizuojamose varžybose. Jei žaidėjo pareiškimai ir garantijos yra ar taps neteisingi, žaidėjas, sąmoningai ar dėl neatsargumo tikrindamasis sveikatos būklę nuslėps bet kokias aplinkybes, galinčias lemti žaidėjui neigiamas pasekmes ar dėl kurių žaidėjas nebūtų gavęs kompetentingų specialistų sprendimo dalyvauti varžybose, žaidėjas, pasirašydamas komandos paraiškos priede Nr.3 „Žaidėjų sveikatos tinkamos būklės patvirtinimas dalyvauti NSTL 2023-2024 metų tinklinio čempionate“, patvirtina, kad pats savo valia prisiima visas galimas neigiamas pasekmes.
     2. Komandos vadovas ar kitas komandos paraišką teikiantis asmuo užtikrina, kad visi paraiškoje nurodyti komandos žaidėjai yra pasirašę komandos paraiškos priedą Nr.3 „Žaidėjų sveikatos tinkamos būklės patvirtinimas dalyvauti NSTL 2023-2024 metų tinklinio čempionate“. Nurodytą priedą su komandos žaidėjų parašais komandos vadovas ar kitas komandos paraišką teikiantis asmuo privalo saugoti iki pat čempionato pabaigos ir esant lygos prašymui nedelsiant pateikti paraiškos priedo Nr.3 patvirtintą kopiją.
     3. Čempionato organizatoriai neatsakingi už žaidėjų sveikatos būklę ir galimus jos sutrikimus varžybų metu.

IX. FINANSINIS APRŪPINIMAS

 1. NSTL sumoka KTML’ui nustatyto dydžio mokestį už čempionato vykdymą.
 2. Teisėjo ir sekretoriato darbuotojo išlaidas apmoka KTML.
 3. Universitetas dalyvaujantis NSTL čempionate, apmoka dalyvių išvykų ir kitas išlaidas, susijusias su varžybų pravedimu.

X. ŽAIDĖJAI 

 1. Visos Lietuvos aukštosios mokyklos, norinčios dalyvauti NSTL 2023/2024 metų čempionate, šių nuostatų III p. nustatyta tvarka ir terminais, pateikia valdybai oficialų žaidėjų sąrašą – paraišką patvirtinti NSTL. Komanda gali registruoti ne daugiau kaip 20 žaidėjų.
 2. Oficialaus žaidėjų sąrašo – paraiškos papildymas ar žaidėjų pakeitimas galimas valdybai  pateikus visus reikalingus dokumentus:
  2.1. Vaikinų grupėje iki II rato pradžios (II-ojo rato pradžia skaitoma pirmųjų II-ojo rato rungtynių data, pagal patvirtintą NSTL tvarkaraštį)   nurodant vietoje kurių žaidėjų tai daroma. 
  2.2. Merginų grupėje iki 2024m. sausio 14d. nurodant vietoje kurių žaidėjų tai daroma. 
  Pagal “ERASMUS” programą atvykusius studentus įtraukti į komandinę paraišką galima viso čempionato metu. 
  NSTL čempionato rungtynėse komandą sudaro 14 žaidėjų ir treneris. Kiekviena komanda taip pat gali turėti trenerį asistentą (-us) ir komandos vadovą. Jie turi  būti įrašyti į komandos paraišką.
 3. Galima komandos rungtynėse sudėtis:

       14 žaidėjų  -12 + 2 libero;
       13 žaidėjų  -11 + 2 libero;
       12 žaidėjų  -10 + 2 libero arba 11 + 1 libero;
       11 žaidėjų  -9 + 2 libero arba 10 + 1 libero;
       10 žaidėjų  -8 + 2 libero arba 9 + 1 libero;
       9 žaidėjų  -7 + 2 libero arba 8 + 1 libero;
       8 žaidėjų  -7 + 1 libero; 8 + 0 libero.
       7 žaidėjų  -7 + 0 libero.                 

XI. ŽAIDĖJŲ APRANGOS

 1. Visi žaidėjai, dalyvaujantys čempionate rungtynių metu privalo dėvėti vienodą ir tvarkingą aprangą.

XII. COVID – 19

      1. Turnyro rungtynės bus vykdomos, laikantis visų SAM reikalavimų ir rekomendacijų. 

 

Prisegtukai

Paraiška ir priedas Nr.1   908,64 KiB